Gunpla Battle Thailand 3 # Part : 1

GBTH3-2019_95

Gunpla Battle Thailand 3

วันนี้พามาดูงาน Gunpla Battle Thailand 3 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3 แล้ว คราวนี้ไปจัดยังย่านที่เรียกว่าศูนย์กลางของสะสมเลยนั้นคือที่สะพานเหล็กที่ Mega Plaza ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศในงานมาให้ชมกันกับกันพลาที่มีเข้ามาประกวดในงานนี้ ซึ่งโจทย์ในการแข่งขันนี้คือกันพลา Zaku จากภาคไหนก็ได้ขอให้เป็น Zaku มันจะเป็นแบบไหนกันบ้างมาดูภาพกันเลยครับ

งานจัดขึ้นวันที่ : 28 Apr 2019

สถานที่จัดงาน : ห้าง Mega Plaza สะพานเหล็ก

ค่าเข้างาน : –

GBTH3-2019_02

GBTH3-2019_01

GBTH3-2019_03

GBTH3-2019_04

GBTH3-2019_05

GBTH3-2019_06

GBTH3-2019_07

GBTH3-2019_08

GBTH3-2019_09

GBTH3-2019_10

GBTH3-2019_11

GBTH3-2019_12

GBTH3-2019_13

GBTH3-2019_14

GBTH3-2019_15

GBTH3-2019_16

GBTH3-2019_17

GBTH3-2019_18

GBTH3-2019_19

GBTH3-2019_20

GBTH3-2019_21

GBTH3-2019_22

GBTH3-2019_23

GBTH3-2019_24

GBTH3-2019_25

GBTH3-2019_26

GBTH3-2019_27

GBTH3-2019_28

GBTH3-2019_29

GBTH3-2019_30

GBTH3-2019_31

GBTH3-2019_32

GBTH3-2019_33

GBTH3-2019_34

GBTH3-2019_35

GBTH3-2019_36

GBTH3-2019_37

GBTH3-2019_38

GBTH3-2019_39

GBTH3-2019_40

GBTH3-2019_41

GBTH3-2019_42

GBTH3-2019_43

GBTH3-2019_44

GBTH3-2019_45

GBTH3-2019_46

GBTH3-2019_47

GBTH3-2019_48

GBTH3-2019_49

GBTH3-2019_50


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...