Hachi-Ten 2019 # Part : 6

Hachi-Ten2019_002

Hachi-Ten 2019

พามาดูงานโมเดลของญี่ปุ่นกันอีกแล้วเป็นงาน Hachi-Ten 2019 งาน Meeting ประจำทุกปีของกลุ่มที่ญี่ปุ่น ในงานก็มีโมเดลสวย ๆ มาให้ดูกันเช่นเคยครับ

งานจัดขึ้นวันที่ : 12 January 2019

เวลา : 10:30 to 15:00 เวลาที่ญี่ปุ่น

สถานที่จัดงาน : Hachioji City เมือง Tokyo

ค่าเข้างาน : Free

ภาพจาก Twitter #八展

Hachi-Ten2019_289

Hachi-Ten2019_279

Hachi-Ten2019_251

Hachi-Ten2019_252

Hachi-Ten2019_253

Hachi-Ten2019_254

Hachi-Ten2019_255

Hachi-Ten2019_256

Hachi-Ten2019_257

Hachi-Ten2019_258

Hachi-Ten2019_259

Hachi-Ten2019_260

Hachi-Ten2019_261

Hachi-Ten2019_262

Hachi-Ten2019_263

Hachi-Ten2019_264

Hachi-Ten2019_265

Hachi-Ten2019_266

Hachi-Ten2019_267

Hachi-Ten2019_268

Hachi-Ten2019_269

Hachi-Ten2019_270

Hachi-Ten2019_271

Hachi-Ten2019_272

Hachi-Ten2019_273

Hachi-Ten2019_274

Hachi-Ten2019_275

Hachi-Ten2019_276

Hachi-Ten2019_277

Hachi-Ten2019_278

Hachi-Ten2019_280

Hachi-Ten2019_281

Hachi-Ten2019_282

Hachi-Ten2019_283

Hachi-Ten2019_284

Hachi-Ten2019_285

Hachi-Ten2019_286

Hachi-Ten2019_287

Hachi-Ten2019_288

Hachi-Ten2019_290

Hachi-Ten2019_291

Hachi-Ten2019_292

Hachi-Ten2019_293

Hachi-Ten2019_294

Hachi-Ten2019_295

Hachi-Ten2019_296

Hachi-Ten2019_297

Hachi-Ten2019_298

Hachi-Ten2019_299

Hachi-Ten2019_300

Hachi-Ten2019_301


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...