Hachi-Ten 2019 # Part : 5

Hachi-Ten2019_002

Hachi-Ten 2019

พามาดูงานโมเดลของญี่ปุ่นกันอีกแล้วเป็นงาน Hachi-Ten 2019 งาน Meeting ประจำทุกปีของกลุ่มที่ญี่ปุ่น ในงานก็มีโมเดลสวย ๆ มาให้ดูกันเช่นเคยครับ

งานจัดขึ้นวันที่ : 12 January 2019

เวลา : 10:30 to 15:00 เวลาที่ญี่ปุ่น

สถานที่จัดงาน : Hachioji City เมือง Tokyo

ค่าเข้างาน : Free

ภาพจาก Twitter #八展

Hachi-Ten2019_224

Hachi-Ten2019_225

Hachi-Ten2019_241

Hachi-Ten2019_201

Hachi-Ten2019_202

Hachi-Ten2019_203

Hachi-Ten2019_204

Hachi-Ten2019_205

Hachi-Ten2019_206

Hachi-Ten2019_207

Hachi-Ten2019_208

Hachi-Ten2019_209

Hachi-Ten2019_210

Hachi-Ten2019_211

Hachi-Ten2019_212

Hachi-Ten2019_213

Hachi-Ten2019_214

Hachi-Ten2019_215

Hachi-Ten2019_216

Hachi-Ten2019_217

Hachi-Ten2019_218

Hachi-Ten2019_219

Hachi-Ten2019_220

Hachi-Ten2019_221

Hachi-Ten2019_222

Hachi-Ten2019_223

Hachi-Ten2019_226

Hachi-Ten2019_227

Hachi-Ten2019_228

Hachi-Ten2019_229

Hachi-Ten2019_230

Hachi-Ten2019_231

Hachi-Ten2019_232

Hachi-Ten2019_233

Hachi-Ten2019_234

Hachi-Ten2019_235

Hachi-Ten2019_237

Hachi-Ten2019_238

Hachi-Ten2019_239

Hachi-Ten2019_240

Hachi-Ten2019_236

Hachi-Ten2019_242

Hachi-Ten2019_243

Hachi-Ten2019_244

Hachi-Ten2019_245

Hachi-Ten2019_246

Hachi-Ten2019_247

Hachi-Ten2019_248

Hachi-Ten2019_249

Hachi-Ten2019_250


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...