Hachi-Ten 2019 # Part : 4

Hachi-Ten2019_002

Hachi-Ten 2019

พามาดูงานโมเดลของญี่ปุ่นกันอีกแล้วเป็นงาน Hachi-Ten 2019 งาน Meeting ประจำทุกปีของกลุ่มที่ญี่ปุ่น ในงานก็มีโมเดลสวย ๆ มาให้ดูกันเช่นเคยครับ

งานจัดขึ้นวันที่ : 12 January 2019

เวลา : 10:30 to 15:00 เวลาที่ญี่ปุ่น

สถานที่จัดงาน : Hachioji City เมือง Tokyo

ค่าเข้างาน : Free

ภาพจาก Twitter #八展

Hachi-Ten2019_156

Hachi-Ten2019_157

Hachi-Ten2019_199

Hachi-Ten2019_151

Hachi-Ten2019_152

Hachi-Ten2019_153

Hachi-Ten2019_154

Hachi-Ten2019_155

Hachi-Ten2019_158

Hachi-Ten2019_159

Hachi-Ten2019_160

Hachi-Ten2019_161

Hachi-Ten2019_162

Hachi-Ten2019_163

Hachi-Ten2019_164

Hachi-Ten2019_165

Hachi-Ten2019_166

Hachi-Ten2019_167

Hachi-Ten2019_168

Hachi-Ten2019_169

Hachi-Ten2019_170

Hachi-Ten2019_171

Hachi-Ten2019_172

Hachi-Ten2019_173

Hachi-Ten2019_174

Hachi-Ten2019_175

Hachi-Ten2019_176

Hachi-Ten2019_177

Hachi-Ten2019_178

Hachi-Ten2019_179

Hachi-Ten2019_180

Hachi-Ten2019_181

Hachi-Ten2019_182

Hachi-Ten2019_183

Hachi-Ten2019_184

Hachi-Ten2019_185

Hachi-Ten2019_186

Hachi-Ten2019_187

Hachi-Ten2019_188

Hachi-Ten2019_189

Hachi-Ten2019_190

Hachi-Ten2019_191

Hachi-Ten2019_192

Hachi-Ten2019_193

Hachi-Ten2019_194

Hachi-Ten2019_195

Hachi-Ten2019_196

Hachi-Ten2019_197

Hachi-Ten2019_198

Hachi-Ten2019_200


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...