Hachi-Ten 2019 # Part : 3

Hachi-Ten2019_002

Hachi-Ten 2019

พามาดูงานโมเดลของญี่ปุ่นกันอีกแล้วเป็นงาน Hachi-Ten 2019 งาน Meeting ประจำทุกปีของกลุ่มที่ญี่ปุ่น ในงานก็มีโมเดลสวย ๆ มาให้ดูกันเช่นเคยครับ

งานจัดขึ้นวันที่ : 12 January 2019

เวลา : 10:30 to 15:00 เวลาที่ญี่ปุ่น

สถานที่จัดงาน : Hachioji City เมือง Tokyo

ค่าเข้างาน : Free

ภาพจาก Twitter #八展

Hachi-Ten2019_108

Hachi-Ten2019_119

Hachi-Ten2019_123

Hachi-Ten2019_118

Hachi-Ten2019_120

Hachi-Ten2019_121

Hachi-Ten2019_122

Hachi-Ten2019_124

Hachi-Ten2019_125

Hachi-Ten2019_126

Hachi-Ten2019_127

Hachi-Ten2019_128

Hachi-Ten2019_129

Hachi-Ten2019_130

Hachi-Ten2019_101

Hachi-Ten2019_102

Hachi-Ten2019_103

Hachi-Ten2019_104

Hachi-Ten2019_105

Hachi-Ten2019_106

Hachi-Ten2019_107

Hachi-Ten2019_131

Hachi-Ten2019_132

Hachi-Ten2019_133

Hachi-Ten2019_135

Hachi-Ten2019_134

Hachi-Ten2019_136

Hachi-Ten2019_137

Hachi-Ten2019_138

Hachi-Ten2019_139

Hachi-Ten2019_140

Hachi-Ten2019_141

Hachi-Ten2019_142

Hachi-Ten2019_143

Hachi-Ten2019_144

Hachi-Ten2019_145

Hachi-Ten2019_146

Hachi-Ten2019_147

Hachi-Ten2019_148

Hachi-Ten2019_149

Hachi-Ten2019_150


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...