Hachi-Ten 2019 # Part : 2

Hachi-Ten2019_002

Hachi-Ten 2019

พามาดูงานโมเดลของญี่ปุ่นกันอีกแล้วเป็นงาน Hachi-Ten 2019 งาน Meeting ประจำทุกปีของกลุ่มที่ญี่ปุ่น ในงานก็มีโมเดลสวย ๆ มาให้ดูกันเช่นเคยครับ

งานจัดขึ้นวันที่ : 12 January 2019

เวลา : 10:30 to 15:00 เวลาที่ญี่ปุ่น

สถานที่จัดงาน : Hachioji City เมือง Tokyo

ค่าเข้างาน : Free

ภาพจาก Twitter #八展

Hachi-Ten2019_055

Hachi-Ten2019_051

Hachi-Ten2019_052

Hachi-Ten2019_053

Hachi-Ten2019_054

Hachi-Ten2019_056

Hachi-Ten2019_057

Hachi-Ten2019_058

Hachi-Ten2019_059

Hachi-Ten2019_060

Hachi-Ten2019_061

Hachi-Ten2019_062

Hachi-Ten2019_063

Hachi-Ten2019_064

Hachi-Ten2019_065

Hachi-Ten2019_066

Hachi-Ten2019_067

Hachi-Ten2019_068

Hachi-Ten2019_069

Hachi-Ten2019_070

Hachi-Ten2019_071

Hachi-Ten2019_072

Hachi-Ten2019_073

Hachi-Ten2019_074

Hachi-Ten2019_075

Hachi-Ten2019_076

Hachi-Ten2019_077

Hachi-Ten2019_078

Hachi-Ten2019_079

Hachi-Ten2019_080

Hachi-Ten2019_081

Hachi-Ten2019_082

Hachi-Ten2019_083

Hachi-Ten2019_084

Hachi-Ten2019_085

Hachi-Ten2019_086

Hachi-Ten2019_087

Hachi-Ten2019_088

Hachi-Ten2019_089

Hachi-Ten2019_090

Hachi-Ten2019_091

Hachi-Ten2019_092

Hachi-Ten2019_093

Hachi-Ten2019_094

Hachi-Ten2019_095

Hachi-Ten2019_096

Hachi-Ten2019_097

Hachi-Ten2019_098

Hachi-Ten2019_099

Hachi-Ten2019_100


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...