YASHIO Model Exhibition 2018 # Part : 4

Yashio-Model2018_006

YASHIO Plastic Model Exhibition 2018

พามาดูงาน Modeling Meeting ของงานที่ใช้ชื่อว่า Yashio “GUNPLA MODELERS” ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นงานครั้งที่ 9 แล้วของกลุ่มงานนี้ มาดูภาพโมเดลในงานกันเลยครับ

งานจัดขึ้นวันที่ : 7 October 2018

สถานที่จัดงาน : Yashio Philanthropy Hall A · B · C

ค่าเข้างาน : –

ภาพจาก Twitter : #八潮模型展示会

Yashio-Model2018_188

Yashio-Model2018_192

Yashio-Model2018_156

Yashio-Model2018_151

Yashio-Model2018_152

Yashio-Model2018_153

Yashio-Model2018_154

Yashio-Model2018_155

Yashio-Model2018_157

Yashio-Model2018_158

Yashio-Model2018_159

Yashio-Model2018_160

Yashio-Model2018_161

Yashio-Model2018_162

Yashio-Model2018_163

Yashio-Model2018_164

Yashio-Model2018_165

Yashio-Model2018_166

Yashio-Model2018_167

Yashio-Model2018_168

Yashio-Model2018_169

Yashio-Model2018_170

Yashio-Model2018_171

Yashio-Model2018_172

Yashio-Model2018_173

Yashio-Model2018_174

Yashio-Model2018_175

Yashio-Model2018_176

Yashio-Model2018_177

Yashio-Model2018_178

Yashio-Model2018_179

Yashio-Model2018_180

Yashio-Model2018_181

Yashio-Model2018_182

Yashio-Model2018_183

Yashio-Model2018_184

Yashio-Model2018_185

Yashio-Model2018_186

Yashio-Model2018_187

Yashio-Model2018_189

Yashio-Model2018_190

Yashio-Model2018_191

Yashio-Model2018_193

Yashio-Model2018_194

Yashio-Model2018_195

Yashio-Model2018_196

Yashio-Model2018_197

Yashio-Model2018_198

Yashio-Model2018_199

Yashio-Model2018_200


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...