Prime 1 Studio Museum # Part : 2

Prime 1 Studio Museum 2018_01

Prime 1 Studio Museum

พามาดูงานงาน Exhibition จากทางค่าย Prime 1 Studio ที่นำผลงานเก่าและสินค้าใหม่ที่กำลังเปิดให้จับจองมาให้ชมกันในงานนี้ ซึ่งมีผลงานมากมายตั้งแต่ค่าย Marvel , DC และจากอนิเมะญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังมี Figure จากภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่ถูกมาทำเป็นโมเดลจากทางค่าย Prime 1 Studio มาชมกันเลยครับ

งานจัดขึ้นวันที่ : 21 September – 22 October 2018

สถานที่จัดงาน : Marui Yurakucho , 8F Event Space

ค่าเข้างาน : –

ภาพจาก Twitter : #prime1studio

Prime 1 Studio Museum 2018_38

Prime 1 Studio Museum 2018_39

Prime 1 Studio Museum 2018_40

Prime 1 Studio Museum 2018_58

Prime 1 Studio Museum 2018_28

Prime 1 Studio Museum 2018_48

Prime 1 Studio Museum 2018_49

Prime 1 Studio Museum 2018_50

Prime 1 Studio Museum 2018_51

Prime 1 Studio Museum 2018_37

Prime 1 Studio Museum 2018_41

Prime 1 Studio Museum 2018_42

Prime 1 Studio Museum 2018_43

Prime 1 Studio Museum 2018_44

Prime 1 Studio Museum 2018_45

Prime 1 Studio Museum 2018_46

Prime 1 Studio Museum 2018_47

Prime 1 Studio Museum 2018_52

Prime 1 Studio Museum 2018_53

Prime 1 Studio Museum 2018_54

Prime 1 Studio Museum 2018_55

Prime 1 Studio Museum 2018_56

Prime 1 Studio Museum 2018_57

Prime 1 Studio Museum 2018_59

Prime 1 Studio Museum 2018_60

Prime 1 Studio Museum 2018_61

Prime 1 Studio Museum 2018_62

Prime 1 Studio Museum 2018_63

Prime 1 Studio Museum 2018_64

Prime 1 Studio Museum 2018_65

Prime 1 Studio Museum 2018_66

Prime 1 Studio Museum 2018_67

Prime 1 Studio Museum 2018_68

Prime 1 Studio Museum 2018_69

Prime 1 Studio Museum 2018_70

Prime 1 Studio Museum 2018_71

Prime 1 Studio Museum 2018_72

Prime 1 Studio Museum 2018_73


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...