GBWC 2017 : Japan # Part : 1

GBWC-JP-2017_002

GBWC 2017 : Japan

พามาดูผลงานในการส่งเข้าประกวดโมเดลกันดั้มที่จัดกันทุกปีในแต่ละประเทศ วันนี้จะพามาดูผลงานของประเทศต้นตำรับของกั้นดั้มนั้นคือ ญี่ปุ่น ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีการส่งผลงานโดยถ่ายรูปส่งเข้าไปยังกองประกวดแล้วเขาจะเลือกผลงานที่จะเข้ารอบสุดท้ายมาตั้งโชว์ในงานจริงเพื่อตัดสินกันอีกที  มาดูผลงานกันเลยครับ

งานจัดขึ้นวันที่ :  23 – 26 Nov 2017

สถานที่จัดงาน : Gundam Base Tokyo เมือง โตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น

ค่าเข้างาน : –

ภาพจาก しゅな , よっくん

GBWC-JP-2017_001

สถานที่จัดงานในรอบสุดท้ายของญี่ปุ่น จัดที่ Gundam Base Tokyo

GBWC-JP-2017_003

ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายในวันนี้หลังจากคัดเลือกผ่าน Website ก็จะมาถูกตั้งในงานนี้

GBWC-JP-2017_004

คะแนนนอกจากการตัดสินจากกรรมการแล้ว ยังมีผลโหวตจากผู้เข้าชมงานด้วยนะครับ

GBWC-JP-2017_005

การแข่งขันที่ญี่ปุ่นจะมีแค่ 2 รุ่นเท่านั้นคือ รุ่น Open และ Junior จะไม่มีเหมือนบ้านเราที่มีแบ่งออกเป็นรุ่น A และ B

GBWC-JP-2017_006

มีรูปผลงานที่เข้ารอบให้ดูด้วยเพื่อเดินไปดูแล้วนึกไม่ออกว่างานนี้งานใคร เลขที่เท่าไหร่

GBWC-JP-2017_007

ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายในปีนี้แบ่งเป็น รุ่น Junior 10 ผลงาน และรุ่น Open 20 ผลงาน

GBWC-JP-2017_008

GBWC-JP-2017_009

GBWC-JP-2017_010

GBWC-JP-2017_011

GBWC-JP-2017_012

GBWC-JP-2017_013

GBWC-JP-2017_014

GBWC-JP-2017_015

GBWC-JP-2017_016

GBWC-JP-2017_017

GBWC-JP-2017_018

GBWC-JP-2017_019

GBWC-JP-2017_020

GBWC-JP-2017_021

GBWC-JP-2017_022

GBWC-JP-2017_023

GBWC-JP-2017_024

GBWC-JP-2017_025

GBWC-JP-2017_026

GBWC-JP-2017_027

GBWC-JP-2017_029

GBWC-JP-2017_028

GBWC-JP-2017_030

GBWC-JP-2017_031

GBWC-JP-2017_032

GBWC-JP-2017_033

GBWC-JP-2017_034

GBWC-JP-2017_035

GBWC-JP-2017_036

GBWC-JP-2017_037

GBWC-JP-2017_038

GBWC-JP-2017_039

GBWC-JP-2017_040

GBWC-JP-2017_041

GBWC-JP-2017_042

GBWC-JP-2017_043

GBWC-JP-2017_044

GBWC-JP-2017_045

GBWC-JP-2017_046

GBWC-JP-2017_047

GBWC-JP-2017_048

GBWC-JP-2017_049

GBWC-JP-2017_050

GBWC-JP-2017_051


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...