Shizuoka Hobby Show 2017 # Part : 2

Shizuoka Hobby Show 2017_001

Shizuoka Hobby Show 2017

งานแสดงสินค้าและโมเดลประจำปีที่เรียกว่าเป็นงานใหญ่ของทางญี่ปุ่นก็ว่าได้นั้นคืองาน Shizuoka Hobby Show ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี ปีนี้ก็เป็นครั้งที่ 56 แล้ว ภายในงานจะมีโชว์สินค้าใหม่ ๆ ของค่ายโมเดลต่าง ๆ เรียกว่าเราได้เสียเงินกันอย่างแน่นอน เช่นจากทาง Bandai , Tamiya และค่ายอื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ในส่วนที่เราจะนำภาพมาให้ดูเป็นส่วนของ Modellers Club Joint Work Exhibition ซึ่งทางโมเดลเลอร์จากญี่ปุ่นมากมายนำผลงานมาโชว์กันในงาน เดียวเรามาดูผลงานต่าง ๆ กันครับว่าจะแจ่มขนาดไหน

งานจัดขึ้นวันที่ : 11 – 14 May 2017

สถานที่จัดงาน : Twin Messe Shizuoka เมือง Shizuoka ประเทศ ญี่ปุ่น

ค่าเข้างาน : –

ภาพจาก Twitter #静岡ホビーショー

Shizuoka Hobby Show 2017_052

Shizuoka Hobby Show 2017_051

Shizuoka Hobby Show 2017_053

Shizuoka Hobby Show 2017_054

Shizuoka Hobby Show 2017_055

Shizuoka Hobby Show 2017_056

Shizuoka Hobby Show 2017_057

Shizuoka Hobby Show 2017_058

Shizuoka Hobby Show 2017_059

Shizuoka Hobby Show 2017_060

Shizuoka Hobby Show 2017_061

Shizuoka Hobby Show 2017_062

Shizuoka Hobby Show 2017_063

Shizuoka Hobby Show 2017_064

Shizuoka Hobby Show 2017_065

Shizuoka Hobby Show 2017_066

Shizuoka Hobby Show 2017_067

Shizuoka Hobby Show 2017_068

Shizuoka Hobby Show 2017_069

Shizuoka Hobby Show 2017_070

Shizuoka Hobby Show 2017_071

Shizuoka Hobby Show 2017_072

Shizuoka Hobby Show 2017_073

Shizuoka Hobby Show 2017_074

Shizuoka Hobby Show 2017_075

Shizuoka Hobby Show 2017_076

Shizuoka Hobby Show 2017_077

Shizuoka Hobby Show 2017_078

Shizuoka Hobby Show 2017_079

Shizuoka Hobby Show 2017_080

Shizuoka Hobby Show 2017_081

Shizuoka Hobby Show 2017_082

Shizuoka Hobby Show 2017_083

Shizuoka Hobby Show 2017_084

Shizuoka Hobby Show 2017_085

Shizuoka Hobby Show 2017_086

Shizuoka Hobby Show 2017_087

Shizuoka Hobby Show 2017_088

Shizuoka Hobby Show 2017_089

Shizuoka Hobby Show 2017_090

Shizuoka Hobby Show 2017_091

Shizuoka Hobby Show 2017_092

Shizuoka Hobby Show 2017_093

Shizuoka Hobby Show 2017_094

Shizuoka Hobby Show 2017_095

Shizuoka Hobby Show 2017_096

Shizuoka Hobby Show 2017_097

Shizuoka Hobby Show 2017_098

Shizuoka Hobby Show 2017_100

Shizuoka Hobby Show 2017_101


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...