One Piece Journey

Dex01-2016-57

One Piece Journey

รวมพลเหล่าแก๊งค์โจรสลัดหมวกฟาง ที่งาน One Piece Journey ในงานจะมีกิจกรรมเกมล่าขุมทรัพย์และสินค้า Limited Edition จากวันพีช ซึ่งทางค่าย Dexclub ร่วมกับห้าง Gateway เอกมัย จัดงานนี้ขึ้นมา

งานจัดขึ้นวันที่ : 6 – 10 January 2016

เวลา : 10.30 – 21.00 น.

สถานที่จัดงาน : Gateway เอกมัย

ค่าเข้างาน : Free

Dex01-2016-40

Dex01-2016-56

Dex01-2016-41

Dex01-2016-42

Dex01-2016-43

Dex01-2016-44

Dex01-2016-45

Dex01-2016-46

Dex01-2016-47

Dex01-2016-48

Dex01-2016-49

Dex01-2016-50

Dex01-2016-51

Dex01-2016-52

Dex01-2016-53

Dex01-2016-54

Dex01-2016-55


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...