Cosplay : COSCOM Extra : Matsuri

Coscom-Matsuri-01

COSCOM Extra : Matsuri

วันนี้พาไปเดินงาน COSCOM Extra : Matsuri ซึ่งงาน COSCOM ก็จะมีงานขายสินค้าอนิเมะที่นำเข้ามาขายกันเยอะแยะมากมาย นอกจากขายสินค้าอนิเมะยังมีการแข่งการ์ด และงาน Cosplay ด้วยถือว่าเป็นงานประจำกันทุกเดือน แต่ในส่วนของวันนี้จะพาไปดูเลเยอร์ที่มาคอสกันในงานนี้กันครับ

งานจัดขึ้นวันที่ : 14 June 2015

สถานที่จัดงาน : ชั้น 1 และ 2 หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ค่าเข้างาน : 70 บาท

Coscom-Matsuri-69

Coscom-Matsuri-16

การแสดง SusumeProject THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 1stLIVE

Coscom-Matsuri-17

Coscom-Matsuri-18

Coscom-Matsuri-19

Coscom-Matsuri-20

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป

ขยายใหญ่คลิกที่รูป


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...