Cosplay : Sport Day ★ All Star

Cosplay : Sport Day ★ All Star 

พามางานแนวกีฬา ซึ่งในงานก็เป็นงานที่ขายสินค้าเกี่ยวกับอนิเมะในเรื่องที่เกี่ยวกับกีฬา และในงานก็จะมีเลเยอร์มาคอส จากอนิเมะที่เกี่ยวกับกีฬา งานจัดในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014 แหล่งสมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า ค่าเข้างานคนละ 50 บาทเหมือนเดิม


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...