Shizuoka Hobby Show 2017 # Part : 3

Shizuoka Hobby Show 2017_001

Shizuoka Hobby Show 2017

งานแสดงสินค้าและโมเดลประจำปีที่เรียกว่าเป็นงานใหญ่ของทางญี่ปุ่นก็ว่าได้นั้นคืองาน Shizuoka Hobby Show ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี ปีนี้ก็เป็นครั้งที่ 56 แล้ว ภายในงานจะมีโชว์สินค้าใหม่ ๆ ของค่ายโมเดลต่าง ๆ เรียกว่าเราได้เสียเงินกันอย่างแน่นอน เช่นจากทาง Bandai , Tamiya และค่ายอื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ในส่วนที่เราจะนำภาพมาให้ดูเป็นส่วนของ Modellers Club Joint Work Exhibition ซึ่งทางโมเดลเลอร์จากญี่ปุ่นมากมายนำผลงานมาโชว์กันในงาน เดียวเรามาดูผลงานต่าง ๆ กันครับว่าจะแจ่มขนาดไหน

งานจัดขึ้นวันที่ : 11 – 14 May 2017

สถานที่จัดงาน : Twin Messe Shizuoka เมือง Shizuoka ประเทศ ญี่ปุ่น

ค่าเข้างาน : –

ภาพจาก Twitter #静岡ホビーショー

Shizuoka Hobby Show 2017_105

Shizuoka Hobby Show 2017_106

Shizuoka Hobby Show 2017_102

Shizuoka Hobby Show 2017_103

Shizuoka Hobby Show 2017_104

Shizuoka Hobby Show 2017_099

Shizuoka Hobby Show 2017_107

Shizuoka Hobby Show 2017_108

Shizuoka Hobby Show 2017_109

Shizuoka Hobby Show 2017_110

Shizuoka Hobby Show 2017_111

Shizuoka Hobby Show 2017_112

Shizuoka Hobby Show 2017_113

Shizuoka Hobby Show 2017_114

Shizuoka Hobby Show 2017_115

Shizuoka Hobby Show 2017_116

Shizuoka Hobby Show 2017_117

Shizuoka Hobby Show 2017_118

Shizuoka Hobby Show 2017_119

Shizuoka Hobby Show 2017_120

Shizuoka Hobby Show 2017_121

Shizuoka Hobby Show 2017_122

Shizuoka Hobby Show 2017_123

Shizuoka Hobby Show 2017_124

Shizuoka Hobby Show 2017_125

Shizuoka Hobby Show 2017_126

Shizuoka Hobby Show 2017_127

Shizuoka Hobby Show 2017_128

Shizuoka Hobby Show 2017_129

Shizuoka Hobby Show 2017_130

Shizuoka Hobby Show 2017_131

Shizuoka Hobby Show 2017_132

Shizuoka Hobby Show 2017_133

Shizuoka Hobby Show 2017_134

Shizuoka Hobby Show 2017_135

Shizuoka Hobby Show 2017_136

Shizuoka Hobby Show 2017_137

Shizuoka Hobby Show 2017_138

Shizuoka Hobby Show 2017_139

Shizuoka Hobby Show 2017_140

Shizuoka Hobby Show 2017_141

Shizuoka Hobby Show 2017_142

Shizuoka Hobby Show 2017_143

Shizuoka Hobby Show 2017_144

Shizuoka Hobby Show 2017_145

Shizuoka Hobby Show 2017_146

Shizuoka Hobby Show 2017_147

Shizuoka Hobby Show 2017_148

Shizuoka Hobby Show 2017_149

Shizuoka Hobby Show 2017_150


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...