CPM Asakusabashi 2016 # Part : 6

CPM Asakusabashi 2016

พามาภาพในงาน Chara Plastic Model Meeting Asakusabashi  2016 ของงานที่ใช้ชื่อว่า CPM. Asakusabashi ในงานก็จะมีกลุ่มของโมเดลเลอร์ในญี่ปุ่นเอาผลงานมาโชว์กันมากมาย มาดูภาพโมเดลในงานกันเลยครับ

งานจัดขึ้นวันที่ : 23 October 2016

สถานที่จัดงาน : Tosho Hall

ค่าเข้างาน :  Free

ภาพจาก Twitter : #cpm展示会

CPM2016_191

CPM2016_192

CPM2016_193

CPM2016_194

CPM2016_195

CPM2016_196

CPM2016_197

CPM2016_198

CPM2016_199

CPM2016_200

CPM2016_201

CPM2016_202

CPM2016_203

CPM2016_204

CPM2016_205

CPM2016_206

CPM2016_207

CPM2016_208

CPM2016_209

CPM2016_210

CPM2016_211

CPM2016_212

CPM2016_213

CPM2016_214

CPM2016_215

CPM2016_216

CPM2016_217

CPM2016_218

CPM2016_219

CPM2016_220

CPM2016_221

CPM2016_222

CPM2016_223

CPM2016_224

CPM2016_225

CPM2016_226

CPM2016_227

CPM2016_228

CPM2016_229

CPM2016_230

CPM2016_231

CPM2016_232

CPM2016_233

CPM2016_234

CPM2016_235

CPM2016_246

CPM2016_247


Comments

comments

Airzus : Teera Dejdamrong

Director M Y D E S I G N - C L U B . N E T . Webmaster Mydesign-club.net . Admin Facebook Fanpage M Y D E S I G N - C L U B . ( マイデザイン・クラブ )

You may also like...